Level 7 Level 9
Level 8

New words (011115)


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
appropriate
uygun, yerinde
assert
(kanıta gerek duymaksızın) kuvvetle ileri sürmek, iddia etmek
be acquainted with
daha önceden tanışmış olmak, aşina olmak
comprise
kapsamak, içermek
consider
düşünmek, göz önünde tutmak
contradict
zıt düşmek, farklı olmak
cope with
ele almak, mücadele etmek, başa çıkmak
discard
bir köşeye atmak, ıskartaya çıkarmak
distribute
dağıtmak
engage
bir şeyle meşgul olmak
exterminate
topluca yok etmek
hire
işe almak, kullanmak
hostility
düşmanlık, nefret
hurdle
engel, zorluk
induce
neden olmak
infer
sonuç çıkartmak, çıkarım yapmak
inspire
ilham vermek, cesaretlendirmek
intend
niyet etmek
irrelevant
konu dışı, ilgisiz
formerly
önceden, evvelden, vaktiyle
mainly
esas olarak, başlıca, en çok
represent
temsil etmek
replenish
tazelemek
belief
inanç, kanı
tissue
doku
anxiety
tedirginlik, endişe, korku, kaygı
irritability
sinirlilik
deprived
yoksun