Level 4 Level 6
Level 5

New words (191015)


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
perceive
algılamak
persist
istenmeyen bir şeyin inatla varolması
pretend to do
...mış gibi yapmak
prevalent
yaygın, çok rastlanan, hüküm süren
profit
kar, kazanç
prosperous
zengin
reflect
göstermek, yansıtmak
rely on sbd./sth.
...ye güvenmek, bağlı olmak
remedy
çare, deva
remove
çıkarmak, kaldırmak, ortadan kaldırmak
rescue
kurtarmak
substantial
büyük (derece,miktar vs)
sufficient
yeterli
temporary
geçici
trace
izlemek, takip etmek, izini sürmek
valid
geçerli, yasal, sağlam
vigorous
etkili, enerjik
willing
istekli, gönüllü
worthwhile
değerli, faydalı
merely
yalnızca, sadece, zar zor
occasionally
zaman zaman, ara sıra, bazen