Level 3 Level 5
Level 4

New words (111015)


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accomplish
başarmak, başarıyla tamamlamak
advance
ilerlemek, gelişmek
appeal to sbd.
çekici gelmek, cezbetmek
assign
atamak, tayin etmek
blame sbd. for sth.
birini bir şeyle suçlamak
break out
patlak vermek
compile
derlemek (kitap, dergi vs)
comprehend
anlamak, kavramak
convenient
uygun, rahat
debate
tartışma
deny
inkar etmek
devastate
zarar vermek, tahrip etmek
dismiss
işten çıkarmak, görevden almak
ensure
garanti vermek, temin etmek
eradicate
yok etmek, tahrip etmek
evacuate
tahliye etmek
evaluate
değerlendirmek
familiar with
...ye alışkın, tanıdık
feasible
yapılması mümkün, uygulanabilir
glance
göz atmak, kısa bir an bakmak
eventually
sonunda, nihayetinde, neticesinde
extensively
geniş ölçüde, kapsamlı olarak