Level 20
Level 21

New words(060116)


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accelerate
hızlanmak-hızlandırmak
accumulate
biriktirmek, artırmak, tasarruf etmek
assault
saldırı, hücum
bear
katlanmak, tahammül etmek, dayanmak
coincidence
rastlantı, tesadüf
commit
(suç, günah vb.) işlemek, yapmak, teşebbüs etmek
discernible
farkedilebilir, görülebilir
distinct
belirgin, açık
excel at ath.
başarılı olmak
expose
sergilemek
exhale
nefes vermek
fire
kovmak, görevden almak
giant
büyük, devasa
indistinct
ayırt edilemez, belli belirsiz, bulanık
inevitable
kaçınılmaz, mukadder, olması muhakkak
infinite
kocaman, çok büyük (miktar vs)
inflame
yakmak
inhabit
bir yerde yaşamak, ikamet etmek
innate
doğuştan gelen
properly
doğru dürüst, gerektiği gibi, hakkıyla
purely
ancak, yalnızca, tamamen