Level 1 Level 3
Level 2

New words (031015)


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accurate
doğru, yanlışsız, net
acquire
elde etmek
approve
onaylamak
broadcast
yayınlamak, duyurmak
burden
yük, baskı
cease
son vermek,sona ermek, bitirmek
charge somebody with something
birini bir şeyle suçlamak
compel
zorlamak
detect
izini bulmak, ortaya çıkarmak, tespit etmek
deter
caydırmak, cesaretini kırmak
diminish
giderek azalmak veya azaltmak
emerge
ortaya çıkmak, meydana gelmek
enforce
yürürlüğe koymak
enhance
yükseltmek, iyileştirmek, geliştirmek
flourish
gelişmek
forecast
tahmin etmek
generate
üretmek, oluşturmak
guess
tahmin etmek
hamper
işleyişini güçleştirmek, engellemek
handicap
dezavantaj
handle
üstesinden gelmek, ele almak, sorunları çözebilmek
revolt
ayaklanmak
consumption
tüketim
improvement
gelişim
compensation
tazminat, telafi
numerous
bir çok
investigate
soruşturma yapmak
venue
yer
annual
yıllık
dimension
boyut
ostrich
deve kuşu
feather
kuş tüyü