Level 15 Level 17
Level 16

New words(171215)


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abolish
yürürlükten kaldırmak
account for
bir bölümünü oluşturmak
acknowledge
durumu,gerçeği kabul etmek
bring about
...ye yol açmak, olmasını sağlamak
challenge
meydan okumak
concern
ilgili olmak
contain
içermek, kapsamak
convert
dönüştürmek
derive from
-den kaynaklanmak, türetmek
discrete
ayrı, farklı
disrupt
engellemek, müdahale etmek, araya girmek
endanger
tehlikeye atmak
exaggerate
abartmak, abartılı konuşmak
expose
maruz bırakmak
extract
çıkarmak, sökmek, çekmek
incident
olay, vaka
inspect
denetlemek, teftiş etmek
intensify
artırmak, şiddetlenmek, şiddetlendirmek
intrinsic
esas, kendine özgü, gerçek, asıl
formally
resmi olarak, usulen, resmen
presumably
muhtemelen, büyük ihtimalle, herhalde