Level 13 Level 15
Level 14

New words(251115)


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abstain from sth.
uzak durmak, kaçınmak
abundant
bol miktarda, aşırı, çok fazla
adjust
adapte olmak, uyum sağlamak
commit oneself to sth.
kendini bir şeye adamak
confess
itiraf etmek, kabul etmek
hazardous
tehlikeli, riskli
humiliate
küçümsemek, aşağılamak, mahçup etmek
immense
büyük, muazzam
income
gelir, kazanç
lack of sth.
eksinlik, yoksunluk
mandatory
zorunlu, mecburi
mislead
yanlış bilgi / haber vermek, yanıltmak
obey
itaat etmek, uymak, söz dinlemek
obligate
zorlamak
occasion
durum
outgoings
harcamalar, masraflar
overt
aleni, açık, ortada, net
densely
yoğun olarak, kalabalık bir şekilde
consequently
sonuç olarak, bundan dolayı, bu yüzden
consist of
...den oluşmak, meydana gelmek
contribute to sth.
...ye katkıda bulunmak
convince
ikna etmek
deliberate
kasıtlı, bilerek, isteyerek
distinguish
ayırt etmek
emit
yaymak
entitle
yetki vermek, hak vermek, görev vermek
examine
araştırmak, soruşturmak, incelemek
expand
genişlemek, genişletmek
feature
özellik, nitelik
find out
keşfetmek, araştırıp ortaya çıkarmak, öğrenmek
go through
ayrıntılı ve dikkatlice incelemek