Level 12 Level 14
Level 13

New words(231115)


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
merit
erdem, meziyet
notable
ünlü, önemli, tanınmış
nutrition
beslenme, besin
obstruct
engellemek, mani olmak, sekte vurmak
offend
saldırmak, incitmek, kırmak, küstürmek
peculiar
acayip, garip, tuhaf
perspire
terlemek
property
varlık, mal, mülk
regard (as)
olarak görmek, öyle saymak, öyle kabul etmek
reject
reddetmek, geri çevirmek
reverse
aksi yöne dönme / döndürme, tersine çevirme
scatter
dağıtmak, yaymak, saçmak
striking
dikkat çeken, çarpıcı, kolayca görülebilen
struggle
çabalamak, uğraşmak, mücadele etmek
surrender
teslim olmak, - den feragat etmek, yenik düşmek
treacherous
tehlikeli
unify
birleştirmek
vague
belirsiz, bulanık
violate
çiğnemek (kural vb), ihlal etmek
wander
gezinmek, boş boş durmak, amaçsızca dolaşmak
principally
başlıca, genellikle, esasen, aslında
vitally
mutlak surette, hayati derecede
commonly
çoğunlukla, genellikle, sık sık