Level 10 Level 12
Level 11

New words(141115)


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
preserve
korumak, muhafaza etmek, bozulmasını önlemek (bitiki, hayvan, çevre vs)
presume
varsaymak, zannetmek, tahmin etmek
profound
çok büyük, derin, esaslı (etki vs.)
redundant
gereksiz, lüzumsuz, gereğinden fazla
resort to sth.
son çare olmak / olarak başvurmak
soar
hızla artmak, aniden yükselmek
spectacular
göz alıcı, muhteşen, etkileyici
stem from
...dan/den kaynaklanmak, ileri gelmek
suppress
bastırmak, sınırlamak
surpass
üstün olmak, geçmek, baskın çıkmak, bastırmak, aşmak
susceptible to sth.
etkiye açık, çabuk etkilenen, duyarlı
take place
vuku bulmak, meydana gelmek, olmak
threaten
tehdit etmek, korkutmak
trigger
tetiklemek, başlatmak, harekete geçirmek
ultimate
en son, nihai, en büyük
use up
kullanarak bitirmek, tüketmek
upsetting
üzücü, can sıkıcı, sinir bozucu
valuable
değerli, kıymetli
verify
doğrulamak, teyit etmek, onaylamak
wipe out
yok etmek, tamamen ortadan kaldırmak
witness
tanık / şahit olmak
frankly
dürüst şekilde, açıkça, açık yüreklilikle
scarcely
ancak, güç bela, hemen hemen hiç