Level 5 Level 7
Level 6

Hatodik szint


137 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ész
mind, reason
elme
mind, intellect
értelem
intellect, mind; sense, meaning
emlékezet
memory, recollection
emlékezőtehetség
memory [ability to remember]
memória
memory [of computer]
emlékeztető
reminder
lélek
soul
szellem
spirit
tudás
knowledge, learning, knowing
tudomás
knowledge
ismeret
knowledge
bölcsesség
wisdom
tudat
awareness, consciousness [faculty of the mind]
tudatosság
awareness, consciousness [being aware]
öntudatosság
self-awareness, self-consciousness
eszmélet
consciousness [being awake]
öntudat
consciousness [being awake]
tudatlanság
ignorance
gondolkodás
thinking, thought ◊
gondolat
thought ↓
ötlet
idea
fogalom
concept, notion
elképzelés
notion, conception, idea [way of envisaging sth]
elgondolás
notion, conception, idea [way of envisaging sth]
felfogás
conception, idea, notion [one's way of understanding sth]
közfelfogás
generally held opinion, generally accepted notion
megértés
understanding, comprehension
félreértés
misunderstanding, misapprehension
elmélet
theory
vélemény
opinion
közvélemény
public opinion
nézet
view [opinion]
szempont
viewpoint, point of view
nézőpont
point of view, perspective
szemlélet
way of looking at things, outlook, perspective {fig}
életszemlélet
outlook on life
világszemlélet
worldview
világnézet
worldview
álláspont
standpoint
állásfoglalás
standpoint, position, stance [on an issue]
hozzáállás
attitude, approach (to sth)
viselkedés
behaviour, conduct
magatartás
behaviour, conduct
érv
argument [as in: thesis, reasoning]
elv
principle
alapelv
basic principle
magyarázat
explanation
értelmezés
interpretation [way of understanding]
hibás értelmezés
misinterpretation
tolmácsolás
interpretation [translation], interpreting
tolmács
interpreter
fordítás
translation
fordító
translator
őrület
madness, insanity
őrültség
madness, insanity
butaság
stupidity, idiocy; nonsense, foolishness
hülyeség
stupidity, idiocy; nonsense, foolishness
ostobaság
stupidity, idiocy; nonsense, foolishness
sor
row, line; series
sorozat
sequence
sorrend
order, sequence
lista
list
jegyzék
register, list, inventory
folyamat
process
eljárás
procedure, proceedings, course of action
intézkedés
measure, step
kezdeményezés
initiative
módszer
method
készítés
preparation, making [of food]; completion [of work]
elkészítés
preparation, making [of food]; completion [of work]
készülés
preparation ◊, preparing, getting ready
előkészítés
preparation ◊, preparing, getting ready
előkészületek
preparations ↓, arrangements
felkészülés
preparations ↓, arrangements
feldolgozás
processing
kezelés
treatment, handling
elbánás
treatment [way of dealing with sb]
bánásmód
treatment [way of dealing with sb]
anyag
substance, material
lény
living being
lényeg
essence
üveg
glass [material]; bottle
szemüveg
glasses, spectacles
stone
kavics
pebble(s); gravel
papír
paper
karton
cardboard; carton
fém
metal
vas
iron
ón
tin [substance]
arany
gold
ezüst
silver
bronz
bronze
műanyag
plastic
gumi
rubber
viasz
wax
beton
concrete
szövet
cloth, fabric, textile
gyapjú
wool
pamut
cotton
selyem
silk
bársony
velvet
tűz
fire
láng
flame
füst
smoke
gőz
steam, vapour
pára
steam, vapour
por
dust
homok
sand
sár
mud
festék
paint
folyadék
liquid, fluid
nedvesség
wetness, humidity, moisture
nyirkosság
moisture, damp, dampness, humidity
hab
foam, froth
borotvahab
shaving foam
szappanhab
lather, soap suds
gáz
gas
benzín
petrol, gasoline
olaj
oil
kőolaj
petroleum
nyersolaj
crude oil
tinta
ink
acél
steel
réz
copper
sárgaréz
brass
rozsda
rust
gyémánt
diamond
erőforrás
resource
természeti erőforrás
natural resource
piszok
dirt, filth
szenny
dirt, filth
mocsok
dirt, filth
folt
stain, smudge, blotch
hulladék
rubbish, garbage, trash, refuse
szemét
rubbish, garbage, trash, refuse