Level 10 Level 12
Level 11

Tizenegyedik szint


111 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gyakorlat
practice
eredet
origin
származás
origin [family background], descent, lineage
forrás
source
cél
aim, purpose, goal
célkitűzés
objective, aim
céltábla
target
célpont
target
szándék
intention
döntés
decision
határozat
resolution [firm decision]
elhatározás
resolution [firm decision]
eltökéltség
determination, resoluteness [firmness of purpose]
elszántság
determination, resoluteness [firmness of purpose]
határozottság
determination, resoluteness [firmness of purpose]
meghatározás
definition
felelősség
responsibility
felelőtlenség
irresponsibility
ajánlat
offer
ajánlás
recommendation
javaslat
proposal, suggestion
tanács
advice; council
tanácsadó
adviser
hívás
call
telefonhívás
phone call
meghívás
invitation
kihívás
challenge
felhívás
summoning, appeal, call
erő
strength, force
hatalom
power, might
energia
energy
gyengeség
weakness
szépség
beauty
csúnyaság
ugliness
jóság
goodness
jótékonyság
charity ◊
bőkezűség
generosity [giving freely]
nagylelkűség
generosity [of spirit], magnanimity
gonoszság
evil, wickedness
társ
fellow
társaság
company {gen}
társadalom
society
közösség
community
közönség
public
nagyközönség
general public
nyilvánosság
public; publicity
kortárs
contemporary, peer
helyszín
location, spot; scene
színhely
location, spot; scene
egység
unit; unity
lét
existence, being
létezés
existence, being
jelenlét
presence
távollét
absence
egyedüllét
solitude, loneliness
magány
solitude, loneliness
együttlét
being together, get-together
találkozás
meeting; encounter
találkozó
[arranged] meeting, appointment
csúcstalálkozó
summit meeting
összejövetel
meeting, gathering, get-together
társasági összejövetel
social gathering
összetartozás
togetherness
buli
party, bash [fun gathering]
házibuli
house party
osztály
class; department
csoport
group
csapat
team
testület
body [organization]
bizottság
committee, commission
intézmény
institution
intézet
institute
alapítvány
foundation [institution]
klub
club {esp. sport}
egyesület
association, club
szövetség
union, alliance
államszövetség
confederation
unió
union
megerősítés
confirmation; strengthening, reinforcement
megállapítás
establishing [a fact], ascertaining
megállapodás
agreement ↓, pact
egyezmény
agreement ↓, pact
megegyezés
agreement, understanding
egyezség
deal, pact, agreement, settlement
egyetértés
agreement ◊ [harmony of opinions]
szerződés
contract, treaty
államközi szerződés
international treaty
értekezlet
conference
konferencia
conference
érdek
interest [sth's importance to sb]
érdeklődés
interest [interest shown, being interested]
érdeklődő
inquirer, interested person
figyelem
attention
óvatosság
caution
vigyázat
caution
megfigyelés
observation, surveillance
megfigyelő
observer
szemlélő
observer, onlooker, beholder
gondosság
carefulness
kellő gondosság
due care
gondatlanság
carelessness
figyelmesség
attentiveness
figyelmetlenség
inattention, inattentiveness
felügyelet
supervision
felügyelő
supervisor
ellenőrzés
checking, check, control
biztonsági ellenőrzés
security check
minőségi ellenőrzés
quality control
ellenőr
controller, inspector
vizsgálat
examination, investigation, scrutiny
tekintet
look, glance; regard, respect, consideration