Level 8 Level 10
Level 9

2AJ212 - Banking and financial products


66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bond
dluhopis
building society
stavební spořitelna
central bank
centrální banka
commercial bank
komerční banka
conglomerate
konglomerát
coupon
výnos/úrok z dluhopisu, kupón
credit
úvěr,půjčka/připsat
credit card
kreditní karta
current account
běžný účet
debit card
debetní karta
debt
dluh
default
nezaplatit; nesplnění závazku
deflation
deflace
deposit
vklad/záloha/uložit peníze
direct debit
inkaso
dividend
dividenda
embezzle
zpronevěřit, defraudovat
insurance company
pojišťovna
interest rate
úroková míra/sazba
intermediary
zprostředkovatel
internet bank
internetová banka
investment bank
investiční banka
launder
prát špinavé peníze
liquid
likvidní
maturity
splatnost
merger
fúze
microfinance bank
mikrofinanční instituce
money supply
zásoba (nabídka) peněz v ekonomice
mortgage
hypotéka
non-bank financial intermediary
nebankovní zprostředkovatel úvěru
overdraft
přečerpání účtu, kontokorent
principal
jistina
private bank
soukromá banka
standing order
trvalý platební příkaz
stock
akcie/dluhopis
share
akcie (podíl)
stock exchange
burza cenných papírů
stock market
trh cenných papírů
takeover
převzetí
return
výnos
withdraw
vybrat, vyzvednout peníze
yield
výtěžek
liabilities
závazky
fee
poplatek
pension
penze
fine
pokuta
fare
jízdné
allocate
alokovat
banknotes
bankovky
blurred
rozmazaný
break down
rozložit, analyzovat
surcharge
příplatek
reimburse
odškodnit
brick-and-mortar
kamenný obchod
pitch
přesvědčit
resentment
popuzení, vztek
vast
rozlehlý
crumble
rozdrobit se
apparent
zřejmý
swiftly
pohotově
latter
posledně jmenovaný
issue
vydat, vydání
volatility
nestálost
treasury bond
státní dluhopis
mutual fund
podílový fond
hedge fund
investiční fond