Level 5 Level 7
Level 6

2AJ211 - Marketing and branding


54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
above the line
mediální (nadlinková) reklama
advertising
reklama
advertising budget
rozpočet na reklamu
advertising campaign
reklamní kampaň
below the line
podlinková reklama
brand
obchodní značka
brand extension
rozšiřování značky
brand image
image značky
brand loyalty
věrnost značce
brand recognition
povědomí o značce
brand stretching
přenášení značky na nové kategorie produktů
branding
budování značky
commercial
reklama
commercial break
reklamní přestávka
counterfeit brands
padělané značky
demand
poptávka
secondary research
sekundární výzkum
primary research
primární výzkum
focus group
skupinová diskuse
intangible
nehmotný
logo
logo
market research
výzkum trhu
online survey
internetový průzkum
private brand
privátní značka
private label
privátní značka
pop-up ads
automaticky otvíraná reklamní okna
premium brand
prémiová značka
product differentiation
odlišování výrobků
product placement
reklamní umisťování komerčních výrobků
public relations
vztahy s veřejností
questionnaire
dotazník
response rate
míra odpovědí
sales promotions
podpora prodeje
sample
vzorek
tagline
reklamní slogan
slogan
reklamní slogan
tangible
hmotný
trademark
ochranná známka
viral marketing
virální marketing
word of mouth
ústní komunikace
weary
unavený
distinguish
rozlišit
genuine
originální
obsolete
zastaralý
timeless
nadčasový
pawns
pěšáci, figurky
sweatshops
manufaktury
arise
vzniknout
abuse
zneužít
placards
poutače
exploitation
vykořisťování
reinforce
posílit
vulnerability
zranitelnost
pamper
hýčkat