Level 4 Level 6
Level 5

2AJ211 - Recruitment and employment


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cyclical unemployment
cyklická nezaměstnanost
cover letter
motivační dopis
frictional unemployment
dočasná nezaměstnanost
headhunter
lovec lidí
job description
popis práce
labour force
pracovní síla
outsource
zadávat subdodavatelské zakázky
payroll
výplatní listina
promotion
povýšení
recruitment
nábor, přijímání pracovních sil
recruitment agency
personální agentura
redundancy pay
odstupné
shortlist
užší seznam
structural unemployment
strukturální nezaměstnanost
unemployment rate
míra nezaměstnanosti
vacancy
volné místo
cope with
poradit si
downsize
zmenšit
devote
věnovat
vaguely
nejasně
occur
nastat
mismatch
neshoda