Level 1 Level 3
Level 2

2AJ211 - Presentations


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
conclusion
závěr
farewell
rozloučení
salesperson
prodejce
pleasure
potěšení
graph
graf
conveniently
výhodně
flipchart
přenosná papírová tabule
flow chart
vývojový diagram
bar chart
sloupcový graf
pie chart
koláčový graf
line graph
čárový graf
attentive
pozorný
part-time
poloviční úvazek
differ
lišit se
recap
zrekapitulovat
turn to
obrátit se na
relocate
přemístit
liven up
oživit
come up
přijít s něčím
incomprehensible
nepochopitelný
relevant
příslušný
establish
zřídit
conduct
vykonat
investigate
vyšetřovat
accelerate
urychlit
penetrate
proniknout
utilize
použít
remunerate
odměňovat, platit
latest figures
nejnovější čísla
emphasis on
důraz na
highlight
vyzdvihnout
claim
tvrzení, tvrdit