Level 12
Level 13

2AJ212 - Corporate social responsibilty


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stakeholder
podílník/zainteresovaná osoba
shareholder
akcionář
sustainability
udržitelnost
environment
prostředí
charity
charita
overheads
režijní náklady
tangible asset
hmotný majetek
poverty cycle
chudoba
bottom line
konečný hospodářský výsledek
fair trade
Obchod podporující výrobce z rozvojových zemí
compliance
vyhovění, spolupráce
sustainability
udržitelnost
fostered
vypěstovaný, vyprodukovaný
ploy
lest, úskok
disregard
nebrat v úvahu
disclose
odhalit, prozradit
enhance
zlepšit, zvýraznit
credibility
důvěryhodnost
lace
říznout něčím, něco přidat
tamper
zmanipulovat
recall
stáhnout z prodeje
whim
rozmar, vrtoch
capitalize on
vydělávat na
hands-on
praktický, přímý
depletion
úbytek