Level 3 Level 5
Level 4

Tono neutro - Pinyin


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yao4 shi
Si
mei2 guan1 xi4
De nada
xiao3 jie
Señorita
hai2 shi
o
ke4 qi
Cortés
jie3jie
Hermana mayor
dian3 xin
Pastelitos
gan4 ma2
¿Para qué?
ming2 bai
Entender
zhi1 dao
Saber
xue2 sheng
Estudiante
na3 li
¿Dónde?
shi2 hou
Tiempo
jue2 de
Creer
yin1 wei
Porque
zhe4 li
Aqui
ren4 shi
Reconocer
kan4 zhong4
Encapricharse
kan4 shang
Enamorarse
xue2 wen
Cultura