Level 29 Level 31
Level 30

Противоаллергические


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Дифенгидрамин
Димедрол, H1-блокатор + противоаллергическое средство
Мебгидролин
Диазолин®,H1-блок I-го поколения,оказ.слабое седатив.дейст
Хифенадин
Фенкарол®,H1-блок I-го поколения,не угнетает ЦНС
Хлопирамин
Супрастин®,H1-блок I-го поколения, оказ. п/алергич, седатив. дейст
Прометазин
Пипольфен®,H1-блок I-го поколения, оказ. п/алергич, п/рвотное,седатив.дейст
Клемастин
Тавегил®,H1-блок I-го поколения,оказ. п/алергич,п/зуд, седатив.дейст
Цетиризин
Зиртек®, H1-блок II-го поколения, не проникает через ГЭБ, длит.дейст -24 ч.
Лоратадин
Кларитин®,H1-блок II-го поколения,не проникает через ГЭБ, длит.дейст -16-18 ч.
Дезлоратадин
Эриус®,H1-блок II-го поколения,не проникает через ГЭБ, противопоказан при беремен.и лактации
Кромоглициевая кислота
Интал®, Мембраностабилизирующее средство,длит.дейст -2 ч.
Недокромил натрия
Тайлед®,Мембраностабилизирующее средство
Кетотифен
Мембраностабилизирующее средство, блокатор Н1-рц
Монтелукаст
Сингулер®, Блокатор LT-рецепторов
Зафирлукаст
Блокатор LT-рецепторов, ингибирует CYP
Зилеутон
Блокатор 5-липооксигеназы
Омализумаб
Препарат моноклональных антител к IgE
Преднизолон
Глюкокортикоид, оказ. п/алергич дейст.,применяется при анафилактич.шоке
Синафлан
Флуцинар®,глюкокортикоид местного применения,оказ. п/алергич дейст.