Level 68 Level 70
Level 69

Unit 10A


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be going to
chystat se
course
kurz / školení / cyklus přednášek
do a computer course
chodit na počítačový kurz
do an exam
dělat zkoušku
exam
zkouška
feel
cítit (se) / mít pocit
get engaged
zasnoubit se
get married
brát se / vzít se
girlfriend
přítelkyně
in
v
leave school
dokončit školu
leave your job
zanechat / dokončit zaměstnání
look for
hledat / shánět
married
vdaná / ženatý
move
(pře)stěhovat (se)
move house
přestěhovat se
move to another city
přestěhovat se do jiného města
next
další / příští
start a new job
začít novou práci
start school
začít studovat ve škole
tomorrow
zítra
tonight
dnes večer
future
budoucí
plan
plán / projekt / záměr