Level 66 Level 68
Level 67

Unit 9C


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arrive
přijet / dorazit
at
v (kolik hodin)
come back
vrátit (se) / přijít zpět
here
zde / tady
next
další / příští
platform
nástupiště
return
zpáteční jízdenka
single
jednosměrný (lístek)
that
tamto / to
ticket
lístek / vstupenka / jízdenka
ticket machine
automat na jízdenky
ticket office
pokladna
ticket seller
prodejce lístků / jízdenek
time
čas (konkrétní)
tomorrow
zítra
which
který