Level 62 Level 64
Level 63

Unit 8C


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
about
okolo / přibližně
April
duben
August
srpen
birthday
narozeniny
date
datum
day
den
December
prosinec
the eighteenth
osmnáctý
the eighth
osmý
the eleventh
jedenáctý
February
únor
the fifteenth
patnáctý
the fifth
pátý
the first
první
the fourteenth
čtrnáctý
the fourth
čtvrtý
idea
nápad / plan / úmysl
it's
(to) je
January
leden
July
červenec
June
červen
let
něco udělat (vyjadřuje návrh nebo výzvu
Let's go to the theatre.
Pojďme do divadla.
March
březen
May
květen
maybe
možná / snad
meet
setkat se / potkat se
Monday
pondělí
the nineteenth
devatenáctý
the ninth
devátý
no
ne
November
listopad
October
říjen
on
na
present
dárek / dar
the second
druhý
September
září
the seventeenth
sedmnáctý
the seventh
sedmý
shall
v otázkách vyjadřuje návrh
the sixteenth
šestnáctý
the sixth
šestý
the tenth
desátý
the
člen určitý - před řadovými číslovkami
theatre
divadlo
think
myslet
the third
třetí
the thirteenth
třináctý
the thirtieth
třicátý
the thirty-first
třicátý první
time
čas (konkrétní)
today
dnes
the twelfth
dvanáctý
the twentieth
dvacátý
the twenty-eighth
dvacátý osmý
the twenty-fifth
dvacátý pátý
the twenty-first
dvacátý první
the twenty-fourth
dvacátý čtvrtý
the twenty-ninth
dvacátý devátý
the twenty-second
dvacátý druhý
the twenty-seventh
dvacátý sedmý
the twenty-sixth
dvacátý šestý
the twenty-third
dvacátý třetí
where
kde / kam / odkud
why
proč
yes
ano
decide
rozhodnout (se) / dojít k názoru
play
hrát
suggestion
návrh