Level 56 Level 58
Level 57

Unit 7A


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
animals
zvířata
flying
létání / cestování letadlem
hate
nenávidět / nesnášet
him
jeho / jej / jemu
horror films
hororové / strašidelné filmy
like
mít rád / líbit (se)
love
milovat / mít velmi rád
music
hudba
same
stejný / totožný
shopping for clothes
nakupování oblečení
soap operas
televizní / rozhlasový seriál
sport
sport
them
je / jim / nich
twins
dvojčata
us
nás / nám / námi
visiting new places
navštěvování nových míst
watching sport on TV
sledování sportu v televizi
age
věk / stáří
both
oba / obě
classical music
vážná hudba