Level 30 Level 32
Level 31

15.B


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aufhören
ophouden, stoppen
bewundern
bewonderen
empfehlen
aanbevelen, aanraden
entsprechen (+3)
overeenkomen met
erzeugen
veroorzaken, doen ontstaan
wagen, sich trauen
durven
zählen
tellen
zögern
aarzelen
zuhören
luisteren
angeblich
zogenaamd, naar verluid
begeistert
enthousiast
damals
destijds, toen
dennoch
doch
deswegen
daarom
etwa
soms, misschien
in diesem Fall
in dit geval
heutzutage
tegenwoordig
irgendwann
op één of ander moment
(all)jährlich
jaarlijks
je(mals)
ooit
kulturell
cultureel
künftig
in de toekomst, toekomstig
künstlerisch
artistiek, kunstzinnig
mittlerweile
inmiddels
langfristig
op de lange termijn
längst
al lang
niemals
nooit
täglich
dagelijks
trotzdem
desondanks
üblich
gebruikelijk
völlig / total verrückt
volslagen gek
vorhanden
beschikbaar, aanwezig
in etwa einer Woche
over ongeveer een week
zwar
wel(iswaar)
Zugabe! Zugabe!'
We want more, we want more!'
(Beifall) klatschen
klappen, applaudisseren
der Applaus, der Beifall
het applaus
die Begeisterung
het enthousiasme
der Chor
het koor
der Einfluss
de invloed
das Ereignis
de gebeurtenis
die Ereignisse
de gebeurtenissen
die Erwartung
de verwachting
die Erwartungen
de verwachtingen
der Höhepunkt
het hoogtepunt
die Jugend
de jeugd
die Jugendlichen
de jongeren
der Künstler
de kunstenaar, de artiest
die Künstler
de kunstenaars, de artiesten
das Orchester
het orkest
das Publikum
het publiek
der Wunsch
de wens
die Wünsche
de wensen
der Zuhörer
de luisteraar
die Zuhörer
de luisteraars