Level 7 Level 9
Level 8

New level


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
architecture
(n) kiến trúc, cấu trúc
centerpiece
trung tâm
clog
(n) chiếc guốc, chướng ngại vật
decorate
(v) trang trí
destruction
(n) sự phá hủy
disruptive
(adj) đập gãy, phá vỡ
expand
(v) mở rộng
headquaters
trụ sở
intrinsic
(adj) bản chất, thuộc bên trong
operation
(n) sự hoạt động
pedestrian
(n,adj) người đi bộ, bằng chân
release
(n) sự giải thoát
rival
(n) đối thủ
shield
(n) khiên
showcase
bối cảnh
spring up
bật dậy
surface
(n) bề mặt
underground
(n) dưới đất, ngầm, tầng hầm
utilize
hữu dụng
vent
(n) lỗ