Level 3 Level 5
Level 4

Állam, politika, demográfia (State, politics, demo


85 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kormányzás
governance
tagállam
member state
választókerület
(electoral) constituency
képviselet
representation
arányos képviselet
proportional representation
jelöltség
candidacy, candidature
indítvány
motion, proposition {parlt}
bizalmatlansági indítvány
motion of no confidence
jobboldal
right wing
baloldal
left wing
külügyminiszter
foreign minister
nagykövet
ambassador
nagykövetség
embassy
szólásszabadság
freedom of speech
forradalmár
revolutionary
mozgalom
movement {pol}
kombináció
combination
összefogás
joining forces, coming together, union
egyesítés
unification
újraegyesítés
reunification
szövetséges
ally, confederate
szuverenitás
sovereignty
uralom
domination, mastery, reign, dominion
önuralom
self-control, self-command
önkényuralom
arbitrary rule, despotism
egyeduralom
autocracy
rémuralom
reign of terror
zsarnok
tyrant, despot
zsarnokság
tyranny, despotism
elnyomás
oppression
államcsíny
coup d'état
megdöntés
overthrow (of tyrant, regime); breaking (of record)
rendelet
decree, order
végrendelet
will, last will and testament
rendelkezés
order, direction, command; (to be at sb's) disposal
önrendelkezés
self-determination
Biztonsági Tanács
Security Council
gyűlés
assembly [of representatives]
összegyűlés
assembly [of representatives]
törvényhozó gyűlés
legislative assembly
vasfüggöny
iron curtain
hazafi
patriot
honfitárs
compatriot, fellow countryman
elvtárs
comrade
tárca
ministerial portfolio
nyilvántartás
(official) registration, records
bűnügyi nyilvántartás
criminal record
választói névjegyzék
electoral register
jegyzőkönyv
minutes [of a meeting], official record
küldöttség
delegation, deputation
delegáció
delegation, deputation
száműzetés
exile, banishment
számkivetés
exile, banishment
közélet
public life
nemzedék
generation [birth cohort of c.20-30yrs]
népességnövekedés
population growth
vándorlás
migration
bevándorlás
immigration
kivándorlás
emigration
bevándorló
immigrant
kivándorló
emigrant
menekült
refugee
menekülő
fugitive
menekülés
escape, flight, getaway
szökés
escape, breakout (from captivity)
szökevény
escapee, deserter
disszidens
dissident; defector
menekülttábor
refugee camp
menedék
refuge, asylum
menedékjog
right of asylum
menedékkérő
asylum seeker
menedékkérelem
asylum application
közel-kelet
middle east
társadalmi osztály
social class
középosztály
middle class
korcsoport
age group, age bracket
korosztály
age group, age bracket
osztályozás
classification
megosztás
division {gen}
osztás
division {math operation}
felosztás
dividing up
kiosztás
distribution, sharing out, handing out
szétosztás
distribution, sharing out, handing out
munkamegosztás
division of labour
célterület
target area, catchment area