Level 6 Level 8
Level 7

pracować - to work, large numbers


129 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pracować
to work
ja pracuję
I work
ty pracujesz
you work
on/ona/ono pracuje
he/she/it works
my pracujemy
we work
wy pracujecie
you (pl) work
oni/one pracują
they work
praca
work, job
pracownik
worker (m)
pracownica
worker (f)
pracowity (-a)
hard working
Zapracowany (-a)
busy
bezrobotny
unemployed
Emeryt (-ka)
retired
gdzie pracujesz?
where do you work?
co robisz?
what do you do?
Czym się zajmujesz?
what keeps you busy?
kim jesteś?
who are you?
jestem architektem
I am an architect (m)
pracuję w biurze
I work in an office
na poczcie
at the post office
pracuję jako malarz
I work as a painter
miejsce pracy
place of work
Staszek pracuje na lotnisku
Staszek works at the airport
Moja mama ma pracę w banku
my mum has a job in a bank
policjant (-ka)
policeman/woman
reżyser (-ka)
director
nauczyciel (-ka)
teacher
lekarz
doctor (m)
lekarka
doctor (f)
pielęgniarz
nurse (m)
pielęgniarka
nurse (f)
dentysta
dentist (m)
dentystka
dentist (f)
aktor (-ka)
actor
rzeźbiarz
sculptor (m)
rzeźbiarka
sculptor (f)
piosenkarz
singer (m)
piosenkarka
singer (f)
pisarz
writer (m)
pisarka
writer (f)
malarz
painter (m)
malarka
painter (f)
tancerz
dancer (m)
tancerka
dancer (f)
sklepikarz
shopkeeper (m)
sklepikarka
shopkeeper (f)
sprzedawca
salesman
sprzedawczyni
saleswoman
pilot
pilot (m)
pilotka
pilot (f)
księgowy
accountant (m)
księgowa
accountant (f)
fryzjer
barber
fryzjerka
hairdresser
prawnik
lawyer (m)
prawniczka
lawyer (f)
kelner (-ka)
waiter/waitress
podróżnik
traveller (m)
podróżniczka
traveller (f)
sekretarz
secretary (m)
sekretarka
secretary (f)
informatyk
IT specialist (m)
informatyczka
IT specialist (f)
piłkarz
football player (m)
piłkarka
football player (f)
bibliotekarz
librarian (m)
bibliotekarka
librarian (f)
kucharz
chef (m)
kucharka
chef (f)
model
model (m)
modelka
model (f)
fotograf (-ka)
photographer
dziennikarz
journalist (m)
dziennikarka
journalist (f)
sprzątaczka
cleaner (f)
gospodyni domowa
house wife
prezydent
president
minister
minister
ksiądz
priest
wetarynarz
vet
kierowca
driver
taksówkarz
taxi driver
polityk
politician
architekt
architect
sportowiec
athlete
biznesmen
businessman
doktor
doctor
hydraulik
plumber
naukowiec
scientist
muzyk
musician
inżynier
engineer
żołnierz
soldier
dwadzieścia
twenty
dwadzieścia jeden
twenty one
dwadzieścia dwa
twenty two
trzydzieści
thirty
czterdzieści
forty
pięćdziesiąt
fifty
sześćdziesiąt
sixty
siedemdziesiąt
seventy
osiemdziesiąt
eighty
dziewięćdziesiąt
ninety
sto
one hundred
sto jeden
one hundred and one
sto pięćdziesiąt osiem
one hundred and fifty eight
dwieście
two hundred
trzysta
three hundred
czterysta
four hundred
pięćset
five hundred
sześćset
six hundred
siedemset
seven hundred
osiemset
eight hundred
dziewięćset
nine hundred
tysiąc
one thousand
dwa tysiące
two thousand
trzy tysiące
three thousand
cztery tysiące
four thousand
pięć tysięcy
five thousand
sześć tysięcy
six thousand
siedem tysięcy
seven thousand
osiem tysięcy
eight thousand
dziewięć tysięcy
nine thousand
dziesięć tysięcy
ten thousand
jedenaście tysięcy
eleven thousand
milion
one million
dwa miliony
two million
pięć milionów
five million
lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu
Better sparrow in the hand than pigeon on the roof (a bird in the hand is worth two in the bush)