Level 10 Level 12
Level 11

Machi


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
machi
"czekanie", kamienie, na które czekamy do dopełnienia ręki w tenpaiu
tanki machi
machi na kamień do pary (oczu)
kanchan machi
machi na środek sekwensu
penchan machi
machi na dopełnienie sekwensu 123 albo 789 /używane przy suji baitach/ [1]
shanpon machi
machi na dopełnienie jednej z dwóch par do pona (xx yy) [2]
ryanmen machi
machi na otwarty sekwens [2]
ryanmenten machi
machi z 2 ryanmenów (5 kamieni ciągiem np. 34567) [3]
nobetan machi
machi z sekwensu i kamienia dalej (czyli 4 kamienie ciągiem np. 4567) [2]
sanmentan machi
machi z 2 sekwensów po kolei i jeszcze jednego kamienia dalej (2345678) [3]
entotsu machi
machi z sekwensu + para z brzegu sekwensu + inna para (45666+xx) [3]
aryanmen machi
machi z sekwensu i powtórki kamienia z brzegu (4566) [2]
pentan machi
machi jak aryanmen tylko na 2 i 8 + pojedynczy terminalny (1222) [2]
kantan machi
machi z pona i kamienia odległego o 1 (5777) [2]
kantankan machi
machi z ponów odległych o 1 od pojedynczego kamienia (3335777) [3]
tatsumaki machi
machi z ponów sąsiadujących z pojedynczym kamieniem (6667888) [5]
happoubijin machi
machi z ponów okalających ciąg 4 kamieni (2223456777) [8]
jigoku
machi na jeden ostatni kamień w grze (wszystkie inne 3 są już zajęte), superhellwait