Level 29 Level 31
Level 30

Marketing and Branding


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
influx
inflöde
discount
rabatt
saturation point
mättnad
cost-effective
kostnadseffektiv
spoilt for choice
bortskämd med valmöjligheter
buyer
köpare
supplier
leverantör
competitor
konkurrent
substitutes
ersättningsprodukter
competitive advantage
konkurrensfördelar
differentiation
urskiljning
unique
unik, ensam i sitt slag
costly
kostnadskrävande
intense
intensiv
efficiency
effektivitet
comfort
bekvämlighet
industry
bransch
pricing
prissättning
solely
endast
range
sortiment
premium product
premiumprodukt
manufacture
tillverka
take costs out
minska kostnader
segment
målgrupp
retailer
återförsäljare
provider
producent
parent company
moderföretag
margin
marginal
brand
märke
aim
mål
improve
förbättra
diminishing
minskande
purchase
köp
branding
varumärkesbyggande
marketing
marknadsföring