Level 28 Level 30
Level 29

Time and lasers


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Time flies when you're having fun
Tiden går fort när man har roligt
The early bird catches the worm
Först till kvarn får först mala
Never put off untill tomorrow what you can do today
Skjut inte upp till morgondagen vad du kan göra idag
A stitch in time saves nine
Bättre att stämma i bäcken än i ån
to buy time
köpa sig tid
to spend time
tillbringa tid
to waste time
slösa tid
profitable
lönsam
procrastinate
förhala
in time
i tid
on time
punktlig
spare time
fritid
kill time
fördriva tiden
morning
förmiddag
noon
12 på dagen
afternoon
eftermiddag
evening
kväll
a.m.
mellan midnatt och lunch
p.m.
mellan lunch och midnatt
a quarter past
kvart över
a quarter to
kvart i
halv past five
halv sex
half four
halv fem
predecessor
föregångare
beam
stråle
facility
anläggning
hub
nav
significantly
betydande
conventional
vedertagen
powerful
kraftfull
movement
rörelse
radiate
stråla