Level 16 Level 18
Level 17

Useful phrases with prepositions and -ing form and


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be mad at
vara arg på
be mad about
vara galen i
be fond of
vara förtjust i
be accused of
vara anklagad för
be interested in
vara intresserad av
to insist on
att insistera på, att propsa på
to mind
att motsätta sig, att ha ngt emot
to avoid
att undvika
to look forward to
att se fram emot
to be worth watching
vara sevärd
to dream of
att drömma om (framtidsplaner)
to dream about
att drömma om (på natten)
no use asking
ingen idé att fråga
used to
brukade
be used to
vara van att