Level 13 Level 15
Level 14

Listening exercises


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ambulance person
ambulanspersonal
bricklayer
murare
driving instructor
körskolelärare
electrician
elektriker
farmer
lantbrukare
fitness co-ordinator
personlig tränare
graphic designer
formgivare
mechanic
mekaniker
park warden
parkvakt
night porter
nattportier
nurse
sjuksköterska
nursery assistant
barnskötare
plumber
rörmokare
supermarket checkout assistant
snabbköpskassörska
appropriate
lämplig
margin
marginal
twice
två gånger
air pressure
lufttryck
increase
ökning
forcast
prognos
approach
närma sig
humidity
fuktighet
safety meassures
säkerhetsåtgärder
encourage
uppmuntra
trek
vandring
on horsback
till häst
according to
enligt
housing
bostäder
Sherpa
tibetansk bergsguide
Inuit
grönländsk urinnevånare
option
valmöjlighet, alternativ
affect
påverka
accommodation
boende
avoid
undvika
canoeing
paddling