Level 21
Level 22

Dodatkowe


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unlearn unlearnt unlearnt
oduczać się, wyrzucać z pamięci
unstick unstuck unstuck
odklejać, odlepiać
upset upset upset
zmartwić, zasmucić
wed wed wed
poślubić kogoś
wet wet wet
zmoczyć, zwilżyć
withdraw withdrew withdrawn
wycofać się (z jakieś organizacji, z brania udziału w czymś)
withhold withheld withheld
zatajać, zastrzec, ukrywać (np. imię, informacje)
withstand withstood withstood
opierać się, oponować, stawiać opór