Level 18 Level 20
Level 19

Dodatkowe


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
overtake overtook overtaken
wyprzedzić (np. osobę, samochód)
overthink overthought overthought
za dużo myśleć
overthrow overthrew overthrown
obalić, obalać, burzyć, zburzyć (np. rząd, system)
plead pled pled
błagać
proofread proofread proofread
robić korektę, sprawdzać (dokument tekstowy)
shave shaved shaven
golić się
slink slunk slunk
oddalać się, uchodzić, przesmykiwać się
smell smelt smelt
wąchać, czuć zapach
sneak snuck snuck
zakradać się (gdzieś), wykradać się (skądś)
speed sped sped
pędzić, mknąć