Level 16 Level 18
Level 17

Dodatkowe


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lmishear misheard misheard
przesłyszeć się, źle usłyszeć
mislay mislaid mislaid
zgubić, zapodziać, zawieruszyć (np. klucze dokumenty) SYN lost
mislead misled misled
zmylić, wprowadzić w błąd
mow mowed mown
kosić trawę, kosić trawnik
outbid outbid outbid
podkupywać, podkupić / przelicytować, przelicytowywać
outdo outdid outdone
przewyższać, prześcignąć
overbuild overbuilt overbuilt
nadbudowywać / zbyt gęsto zabudowywać
overcome ovecame overcome
pokonać, pokonywać, przezwyciężać, przezwyciężyć, opanować, opanowywać
overdo overdid overdone
przesadzać z czymś, używać za dużo (np. perfum, zdrobnień)
overdraw overdrew overdrawn
przekroczyć, przekraczać stan / przerysować, przerysowywać (np. postać, wątek opowieści)