Level 32 Level 34
Level 33

641 - 660


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ratio
мат. (съ) отношение, пропорция,
psychology
психология
fury
ярост
heel
пета, ток, (на обувка)
chicken
пиле
grandfather
дядо
grip
хващане, улавяне; ръкохватка; дръжка
ordinary
обикновен, обичаен; посредствен, прост
laborer
тежък, труден, мъчен, напрегнат
knit
плета
spill
разлив, . разливам (се), разсипвам (се)
sacrifice
жертва,продажба на загуба
resemble
приличам на, подобен съм на
cloudy
облачен
soap
сапун
lonely
самотен
poetry
поезия, стихове
exhibition
изложба
tenant
наемател на земя/къща/квартира
descent
спускане