Level 31 Level 33
Level 32

621 - 640


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cap
каскет, кепе, капак
pole
геогр. полюс; стълб; пилон; прът
tune
тон, мелодия
weakness
слабост , неустойчивост
treasurer
касиер, ковчежник
confederacy
конфедерация, съюз
cushion
възглавница,. тех. (уплътнителна) подложка
commission
комисионна; комисия
overlook
гледам от високо място, недоглеждам, гледам със снизхождение
deficit
дефицит
sensitive
сензитивен, чувствителен
rib
ребро
injure
наранявам, обиждам, засягам, повреждам
spirit
дух
registration
регистрация
wrist
китка (на ръка)
writhe
гърча се, свивам се,
erase
изтривам, заличавам
aspect
аспект
ecstasy
екстаз, захлас, възторг