Level 7 Level 9

97 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Capital
hovedstad
Population
befolkning
inhabitant
indbygger
land area
landareal
wast central plains
øde centrale sletter
mountains
bjerge
hills
bakker
broad
bred
river
flod
valleys
dale
constitution
forfatning, grundlov
federal republic
forbundsrepublik
head of state
statsoverhoved
election
valg
elected
valgt
in addition
der ud over
commonwealths
statsforbund
estimate
skøn, vurdering, overslag
officially
officielt
secular state
verdslig stat (det som angår den ydre, materielle verden)
Amendment
forfatningsændring
guarantees
garanterer
the free exercise of religion
religionsfrihed
forbids
forbyder
the establishment of any religious governance
etablering af nogen form for religiøs regering eller styreform
independence
uafhængighed
rebelled
at gøre oprør
National anthem
nationalmelodi
witnessing
at være vidne til
defense
forsvar
labor force
arbejdsstyrke
occupation
ehverv
agricultural products
landbrugsprodukter
extraction
udvinding (ved minedrift)
forestry
skovdrift
craft
håndværk
wheat
hvede
corn
majs
grain
korn
vegestables
grønsager
cotton
bomuld
beef
oksekød
pork
svinekød
poultry
fjerkræ
dairy products
mejeriprodukter
diversified
varieret
output
produktion
education
uddannelse
public
offentlig
free provided
gratis
literate
kan læse og skrive
life expectancy
forventet levealder
honor
hædrer
politicians
politikere
The land of Opportunity
Mulighedernes land
The promised land
det lovende land
The Melting Pot
smeltediglen
For better or for worse
i medgang og modgang
influence
indflydelse
declared
erklærede
emerged
fremstå som
significant
betydningsfuld
characteristic
karakteristik
variety
variation
geographiacally
geografisk
culturally
kulturelt
deserts
ørkener
moist rainforests
fugtige regnskove
dry
tør
composed
sammensat
wide range
bredt udvalg
racial
race
etnic
etnisk
diversity
mangfoldighed
immense
overvældende
emphasises
lægge vægt på
personal freedom
personlig frihed
wide-spread belief
vidtgående tiltro
indigenous people
oprindeligt folk
Native Amaricans
de første mennesker i Amerika
emerge
opstå
bad reputation
dårligt ry
impression
indtryk
hectic
hektisk
connection point
forbindelsespunkt, knudepunkt
free- spirited
En fri fugl
willingly
velvilligt
queue
at stille sig i kø
founded
grundlagde
settlement
bosættelse
Luckily
heldigvis
apriring artist
ambitiøs artist
envioroment
miljø
nickname
kælenavn
fulfilled
opfyldt
renamed
genopkaldt
struggled
kæmpede