Level 5 Level 7
Level 6

Easter


85 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
celebration
fejring
celebrate
fejre
consider
betragte
mark
markere
Lent
fasten
fasting
at faste
prayer
bøn
rememberance
til minde om
christianity
kristendommen
desert
ørkenen
tempted
fristet
honour
hædre
Passion of the Christ
Jesu lidelse
suffer
lide
buried
begravet
refers to
refererer til
recieved a message
modtog besked
despite
til trods for
rose from the dead
rejste sig fra de døde
resurrection
opstandelse
entered
trådte ind i
palm leaves
palmeblade
dusty
støvede
mechants
købmænd
moneylenders
pengeudlånere
a den of thieves
et opholdssted for tyveknægte
physical force
fyisisk magt
cursing
forbandelse
fig tree
figentræ
bore
bar (at bære)
betray
forråde
The last supper
den sidste nadver
Holy communion
hellige trossamfund
predicted
forudså
revealed
afslørede
deny
fornægte
commandment
befaling
before the rooster crowed
før hanen gol
questioned
forhørt
found no basis to charge him with crime
fandt ikke belæg for at anklage ham
recognize
genkende
flogged
pryglede
fate
skæbenen
crowd
folkemængden
The earth shook and split
jorden rystede og revnede
moveable feast
forskydelig helligdag
religious
religiøs
in origin
i oprindelse
however
men
secular
verdslig
span
tidsrum
entire
hele
obviously
tydeligvis
revolve
dreje
spring greenery
forårsgrønt
it is common
det er almindeligt
church service
gudstjeneste
sayings
udtalelser
wounds
sår
Maundy Thursday
Skærtorsdag
Good Friday
Langfredag
Palm Sunday
Palme Søndag
ceremonial giving
Højtidelig skænkning/ofring
alm
almisse
deserving elderly people
værdigt trængende ældre mennesker
recieve
modtage
purely symbolic
rent symbolsk
often includes various commemorative coins
includerer ofte forskellige mindeværdige mønter
Procession
optog
Jesus being condemn with death
Jesus der bliver dømt til døden
depiction
gengivelse
Holy Saturday
påske lørdag
Easter Sunday
Påskedag
Easter Monday
2. påskedag
roast lamb
stegt lam
considered
anset for
forbidden
forbudt
in abundance
i overflod
symbolic value
symbolsk værdi
artistcally
kunstnerisk
attention
opmærksomhed
simmel cake
simre kage
spiced buns
krydrede boller
egg hunt
æggejagt
Easter bunny
påskehare