Level 2 Level 4
Level 3

English big and small


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Population
befolkning
Capital
hovedstad
this and that
dit og dat
born
født
as well
også
apart
bortset fra
common
almindelig
quite a few
ganske mange
possible
muligt
different
forskellig
clue
fingerpeg
count on
regne med
be able to
kunne
by the way
forresten
sure
selvfølgelig
in fact
faktisk
is most likely to
er sandsynligvis
unless
medmindre
mainland
hovedlandet
goal
mål
mixture
blanding
necessary
nødvendigt
instead
i stedet for
immersion
måde at lære et sprog på
generally
generelt
native language
modersmål
gradually
gradvist
keep up
holde ved lige
gesture
gestikuleren
the other way around
omvendt
Whaler
hvalfanger
Population
befolkning
settle
slå sig ned
currency
valuta
accidents
ulykke
toads
tudser
quarrel
skænderi
uninhabited
ubeboet
ancestors
forfædre
mammals
pattedyr
government
regering
industry
industri
occupation
besættelse
rock
klippe
peninsula
halvø
claim
påstå/ hævde
border
landegrænse
limit
grænse
withdraw
trække tilbage
government
regering
inhabitant
indbygger
population
befolkning
ancestors
forfædre
extinct
uddød
disappear
forsvinde
attend
tage sig af