Level 11 Level 13
Level 12

The Amish


57 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shunned
ignoreret
remorse
anger
bonnet
kyse
straw hat
stråhat
values
værdier
dress code
regler for pålædning
horse and buggy
hestevogn
modest lifestyle
beskeden livsstil
rumspringa
periode hvor man som ung får lov til at afprøve livet i den normale verden
Ordnung
samling af regler som the Amish skal følge
beard
skæg
avoid technology
undgå teknologi
banned
forbudt
patterned clothing
mønstret tøj
seperation
adskillelse
distraction
forstyrrelse
community
samfund, fællesskab
jewellery
smykke
preserve
bavare
rural life
landligt liv
branch
gren
origin
oprindelse
settle
slå sig ned
bilingual
tosproget
hymns
salmer
rebelled
at gøre oprør
define
deffinere
punish
straffe
within the community
indenfor fællesskabet
easy target of violence
let mål for vold
shame
skam
excommunicated
bandlyst
skip church
lade være med at gå i kirke
lose the individualism
miste individualiteten
The devil´s playground
djævelens legeplads
plain clothing
enkel klædedragt
simple life
enkelt liv
without distractions
uden forstyrrelse
vain
forfængelig
shallow
overfladisk
selfish
selvoptaget
non-violent
ikke voldelig
secretive
hemmelighedsfuld
His family has come to terms with his life
hans familie har affundet sig med hans liv
botton-down shirts
tilknappede bluser
chore
gøre pligter
calves
kalve
heifers
kvier
drizzel
støvregne
barn
lade
wastebasket
skraldespand
Biblequotes
bibelcitatater
to live in sin
at leve i synd
worldly goods
materielle goder
spiritual goods
åndelige goder
foregiveness
tilgivelse
collaboration
samarbejde