Level 8 Level 10

51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
puny
maličký
bunch
parta / svazek (květin)
attend
zúčastnit se / chodit do
lack of
nedostatek
ambition
ctižádost
reverse
zvrátit / obrátit
determined
odhodlaný
destined to / for
určený (to - verbs, for - nouns)
heroism
hrdinství
roughly
zhruba
resemble
podobat se
succeed
podařit/dosáhnout úspěchu
by all means
rozhodně
swarm
roj
objection
námitka
doze
dřímat
knead
hníst / zvláčňovat (těsto)
pawn shop
zastavárna
nail
nehet / hřebík
offender
pachatel
harvest
sklizeň
garbage / rubbish
odpadky
can
plechovka
conceive
počít / zplodit
germ
bakterie / zárodek
beggar
žebrák
flinch
ucuknout / couvnout
blink
mrknout
lone / solitary
osamělý
ditch
příkop
punctual
dochvilný
dishes
nádobí
dish
jídlo
homicide
vrah / zabiti člověka
attitude / approach
postoj
van
dodávka (auto)
versed
zběhlý
brand new
značka / zbrusu nový
lethal
smtelný
fever
horečka
struggle
bojovat / zápasit / probíjet se
behavior / behaviour
chování
sear
ožehnout
bowel / intestine
střevo
measure
opatření / míra / změřit
expression
výraz
rubber
guma
scale
měřítko / šupina
shell
krunýř / ulita / skořápka
fin
ploutev
determine
rozhodnout / určit (tvůj skill level)