Level 7 Level 9

47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
deliberate
úmyslný
imply
naznačovat
exaggerate
přehánět
essentially
v podstatě
eternity
věčnost
meaningless
bezvýznamný
counter
čelit / pult
animosity
nepřátelství / nenávist
coincidence
náhoda
impression
dojem
reside / dwell
bydlet / přebývat
foul
odporný / hnusný / znečistit / faul
appropriate
přivlastnit si / odpovídající / náležitou (ochranu)
assume
předpokládat / převzít (odpovědnost)
cozy
útulný
opportunity
příležitost (pracovní)
interrogate
vyslýchat
traitor
zrádce
treaty
smlouva
propose
navrhnout / návrh ke sňátku
midst
střed
regarding to
Pokud jde o / co se týče
bother / annoy
obtěžovat
lust
chtíč
crude
surový / hrubý
harness
postroj
vessel
plavidlo / hrnec s vodou
prophet
prorok / věštec
deceive / fool
oklamat
punishment
trest
blow
vyhodit (do povětří) / úder / foukat
overwhelm / overcome
přemoci
kin
příbuzenstvo
foe / enemy
nepřítel
tremble
třást se
poem
báseň
tear / rip off
roztrhat
trial
soudní proces
fuse
pojistka (proti přehřátí)
pity
škoda
altar
oltář
brag
chvástat se
demand
poptávka / na požádání
in vain
zbytečně / nadarmo
acquaint
seznámít
regardless of
bez ohledu na
merchandise / goods
zboží