Level 6 Level 8

49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
blame
obviňovat
hilarious
srandovní
swoop
střemhlavý let / snést se z hory
particularly / especially
zvláště
deed
listina / skutek / čin
sacred
posvátný
oath
přísaha
negotiation
vyjednávání
treasure
poklad
gather
shromáždit
guilty
vinen
youth
mladík / mládí
slaughter
porážka / zmasakrovat
innocent
nevinnný
favor
laskavost
besides / apart
mimo to / kromě toho
coward
zbabělec
wipe
vyhladit / očistit
scout
průzkumník
separate
oddělit
belief
víra / domněnka
muster
sebrat odvahu
assault
přepadení
despite
navzdory (přes)
according to
podle
dedication
oddanost
recognition / acknowledgement
uznání
convince / persuade
přesvědčit
convenience
pohodlí
bait / decoy
návnada
boundaries
hranice(schopností)
shelter
úkryt / přístřeší
disgrace / shame
ostuda
wretch
chudák / ubožák
seal
pečeť
amuse / entertain
bavit
adversary
protihráč
gratitude
vděčnost
casualties
ztráty(na životech)
underestimate
podcenit
drudge
dřič / otrok
stake
sázka
distract
odvrátit pozornost
confidence
důvěra
overestimate
přeceňovat
deaf
hluchý
lure
lákat
opponent
protivník
estimate
odhadnout