Level 4 Level 6

48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
approach
přístup (k situaci)
heed
dbát
solitude / loneliness
samota
suffer
trpět
wisdom
moudrost
curse you
proklínám tě
foreign
cizí
dampen
tlumí
familiar
povědomý / obeznámený
filthy
špinavý
pits
jámy
impatient
netrpělivý
path
cesta
pace
tempo
pursuit
pronásledování / honba za (penězi)
union
unie / svaz
industry
průmysl
rise
povstání
spear
oštěp
fist
pěst
oppose
odporovat
weary / tired
unavený
malcontent
nespokojenec
spill
vysypat / rozsypat
canny / cunning
mazaný
innards
vnitřnosti
famished
vyhladovělý
to choke
dusit se / škrtit
rotten
shnilý
tide
příliv a odliv
linger
zdržovat se
bury
pohřbít / zakopat
stew
dušené maso / dusit (zeleninu)
breach
porušení (n)
dawn
svítání
unleash
pustit z řemene
swiftly
rychle
repel
odrazit / odpuzovat
draught
lok
ambush
útok ze zálohy (nástraha)
perish
zahynout
grumpy
podrážděný
fret
rozčilovat se
banish
vyhostit
grieve
truchlit
trail
vyšlapávat (cestu)
palm
dlaň
violate / infringe
porušit