Level 3 Level 5

58 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
burden
břemeno (zatížit rozpočet)
breed
plemeno / rasa / plodit / rozmnožovat se
dignity
důstojnost
exile
vyhnanství
divide(split)
rozdělit
common
běžný
purpose
účel
shard
střep
sharp
ostrý
heirloom
dědictví
heir
dědic
flow
tok
vein
žíla
sway
houpat
stray
bloudit
noble
vznešený
spike
bodec / napíchnout
breeze
vánek
distant
vzdálený
with whom
s kým
threaten
ohrožovat / vyhrožovat
unite
sjednotit / sloučit
doom
záhuba
bane
prokletí
forth
vpřed ( a tak dále)
force
donutit / armáda
allegiance / faithfulness
věrnost / poslušnost
possess
mít/ovládat
whence
odkud
barren
neúrodný
wasteland
pustina
riddled
prolezlý
ash
popel
dust (off)
prach (oprášit)
fume / smoke
kouř
folly
bláhovost
bicker
hašteřit se
though
i když / ačkoli
council
rada
companion
společník
treacherous
zrádný
despair
zoufalství
diminish
klesat (inflace) / zmenšit
mutilate / cripple
zmrzačit
tie
zavázat / kravata
suppose
předpokládat / připustit si
spoiled
rozmazlený ( zkažený)
rope
provaz
cube
kostka
appoint
jmenovat(někoho)
budget
rozpočet
refugee
uprchlík
all-purpose
víceúčelový
similarly
podobně (vypadá)
await
očekávat ( něco)
confident
sebejistý
sensible
rozumný
decisive
rozhodný