Level 19 Level 21
Level 20

#20


147 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lullaby
ukolébavka
salvage
šrot
comrade
soudruh
soothsayer / oracle
věštec
maraud
loupit / plenit (arch.)
pampers
plínky
to coddle
hýčkat
frail
chatrný / slabý
trudge
plahočit se
mettle
bojovnost / odvaha
lecture
přednášet / poučovat
labor
práce / especially hard physical work
spook / haunt
strašit
shredder
drtička
relish
pochutnat si
crafty
prohnaný
smirk
šklebit se / smile in an irritatingly smug, conceited, or silly way
laurel
vavřín
fraught
plný (zla)
impregnable
nedobytný
trepidation
nervozita
quarry
kamenolom
leprosy
lepra / malomocenství
trespasser
přestupník / a person entering someone's land or property without permission
midget
trpaslík
colon
dvojtečka / tlusté střevo
nutcase
cvok
lunatic
blázen / šílenec
feces
výkaly
stool
stolice
brood
mláďata
set back
překazit
thwart
zmařit
amenities
veřejná zařízení / pohodlí
fragrance
vůně
hunch
tušení
tumor
nádor
fever
horečka
emanate
vyzařovat / abstract but perceptible smell
stench / scent
puch
fortification / defences
opevnění
stratagem
lest / a plan or scheme, especially one used to outwit an opponent or achieve an end
ridge
hřeben / a long narrow hilltop, mountain range, or watershed.
anguish
trýzeň / muka
futile
marný / incapable of producing any useful result; pointless
demigod
polobůh
to roam
toulat se
outpost
předsunutá základna
talon
dráp (u ptáka)
condemn
odsoudit / express complete disapproval of
seafloor
mořské dno
depict
vylíčit / show or represent by a drawing, painting, or other art form.
reinforcements
posily
vicinity
okolí / the area near or surrounding a particular place
excruciating
nesnesitelný
implore
prosit / to beg someone desperately
havoc
spoušť
on the contrary
právě naopak
impeccable
bezvadný (načasování)
elusive
nepolapitelný
harbinger
zvěstovatel / a person or thing that announces or signals the approach of another
gnat
komár
haphazardly / fortuitously
náhodně
impure / morally wrong
nečistý (morálně)
seizure
záchvat
interlude
mezihra
formidable
impozantní
thaw
rozmrazit
insatiable
neukojitelný
relentless
nepovolný / neoblomný
infant
nemluvně
ember
žhavý popel
sympathize
mít soucit / mít pochopení
chopper
sekáček
hatchet
sekyrka
raffle
tombola
stand by / stick around
zůstat nablízku
acquit
zprostit viny
beaver
bobr
terrific
senzační
trepidation
znepokojení
turnover
obrat (peněžitý)
tannery
koželužna / a place where animal hides are tanned; the workshop of a tanner.
audition
konkurs
pond
rybník
blanket
deka / přikrývka
lawn
trávník
lawn mower
sekačka na trávu
lotion
pleťová voda
merits
zásluhy
sleigh
sáně tažené koněm
tibia
holenní kost
splinter
tříska
pacifier
dudlík
be psyched
být natěšen
chambermaid
pokojská
servant-maid
služka
chaperon
ochranný průvodce
lipstick
rtěnka
pamphlet
brožura
cattle
dobytek
humility
pokora
pledge
slib / zástava
deference
uctivost
ploy
manévr / trik / cunning plan or action designed to turn a situation to one's own advantage
needless to say
netřeba říkat
herd
stádo
badge
odznak
cogent
výstižný / (of an argument or case) clear, logical, and convincing
agenda
denní program / a list of items to be discussed at a formal meeting
foam
pěna
vigilance
ostražitost
felony / crime
zločin
endorsement
schválení / an act of giving one's public approval or support to someone or something.
crutch
berle
fugitive / refugee
uprchlík / a person who has escaped from a place or is in hiding, especially to avoid arrest or persecution
port / harbor
přístav
harbour
poskytnout útulek / give a home or shelter to
nappy / diaper
plína / plena
bogart
Nechat pro sebe / The definition of bogart is to not share something with others or to be selfish with something
lobster
humr
tease
škádlit
proximity (in power)
blízkost / nearness in space, time, or relationship.
proposition (smb)
nemravně navrhovat
explicit (speech)
výslovný / stated clearly and in detail, leaving no room for confusion or doubt
simplify
zjednodušit
anticipate
předvídat (určitou situaci)
kerb / curb
obrubník / obruba chodníku
expel / exclude (from school)
vyloučit / vyhnat
evict (from his property)
vypudit (z domu)
pest
škůdce
species
druh (rasový)
voracious
žravý / nenasytný (pták)
affiliated
přidružený
exhibition
výstava
exposure (risk)
vystavení (riziku)
extort / blackmail
vydírat
condescend
chovat se povýšeně
ludicrous
směšné (L)
solace
útěcha
miscarriage / abortion
potrat
disclaimer
zřeknutí se práva
strangle
udusit
pluck
utrhnout (jablko) / oškubat (slepici)
equity
rovnost (spravedlnost)
misjudge
nesprávně posoudit (někoho)
in lieu of
místo něčeho (instead of..)