Level 17 Level 19
Level 18

#18


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
exterminator
deratizátor
crawl
kraul / plazit se
constipation
zácpa
scoundrel
ničema / mizera
mongrel
míšenec
foundry
slévárna
audacity
troufalost
insolence
drzost
reveler
hýřil / a person who is enjoying themselves in a lively and noisy way
invigorating
osvěžující
ram
beran
trot
klusat
stein
korbel (piva)
shady
temný / stinný
obnoxious
nesnesitelný / nepříjemný
addled
zmatený / popletený
zealous
horlivý
mare
klisna
bartender / barmaid
barman / barmanka
minstrel
potulný zpěvák
antsy
neposedný
bestow
propůjčit
inconsolable
neutěšitelný
vacant
volný
occupied
obsazený
ahead of
před (někým, v soutěži)
by then
tou dobou
certain
jistý / určitý
come true
splnit se
disposable
jednorázový
Honestly !
opravdu / vážně
cause
způsobit / přivodit
clarification
objasnění / vysvětlení
combine
sloučit / spojit
display
ukázka / expozice
domestic
domácí / tuzemský
energy efficient
energeticky úsporný
essential
nezbytný / nutný / základní
eventually
nakonec
doppelganger
dvojník / mé druhé já
ommision
opominutí
scoop
kopeček / lopatka
insulated
izolovaný
make a difference
mít význam
promote
propagovat
renewable
obnovitelný
run out
dojít / vyčerpat se
wool
vlna
chew
žvýkat
crossroads / intersection
křižovatka
deposit
vklad / uložit
go mad
zbláznit se
make a fuss about
dělat rozruch
offer
nabídka
order
příkaz / objednávka
pedestrian
chodec
skates
brusle
top up
dobít (kredit)
traffic light
semafor
stroppy
vzteklý / nepříjemný