Level 14 Level 16
Level 15

#15


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
considered
považovaný (za hodného člověka)
consider
zvážit / uvažovat o / považovat
although / though / albeit
ačkoli
tend
mít sklon (k špatnému chování) / pečovat o
cobbler
švec
lousy
mizerný
sovereignty
suverenita
dissension
neshoda
remorse
výčitka svědomí
snide
sarkastický
suffice
stačit / postačit (sdělit)
intrigued
zaujatý (uchvácen)
brethren
bratři
hollow
komnata / jeskyně
mock
vysmívat se
wayward
nevyzpytatelný / difficult to control or predict because of unusual or perverse behavior