Level 12 Level 14
Level 13

#13


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
plenty of
spousta
moan
naříkat
flame
plamen
torch
pochodeň / baterka
tissue / handkerchief
kapesník
snore
chrápat
dozens of
desítky (piv)
defile
soutěska / pošpinit
gloom
pochmurná nálada (počasí)
rally
shromáždění / shromáždit se
scum
špína / nános špíny
deluge
potopa / potopit (úkoly)
incantation
zaklínadlo / zaříkávání
nag
herka / rýpat
shovel
lopata
howl
vytí
bolt / screw
šroub
surrender
kapitulace / vzdát
insult / outrage
urážka
vanquish
zdolat / vyhrát nad
fellow
chlapík
consumption
spotřeba / odběr (potravin)
excess of
přebytek
examine
přezkoumat
rarely / seldom / infrequently
zřídka / málokdy
scent
vůně / pach
devour
zhltnout / sežrat
doubt
pochybovat / pochyba
reek
páchnout (ponožky)
raven
havran / krkavec
thrush
drozd
overdo
přehnat(něco)
delusion
blud
bloated
nafouklý
slut
coura
penance
pokání / lítost
devote
zasvětit / věnovat (úsilí)
overdue
zpožděný (vlak)
reconsider
znovu uvážit
determination
odhodlanost
deplete
vyčerpat (zásoby benzínu)
concern
znepokojení / starost
debris
trosky
bet / stake / wager
sázka
blurry
rozmazaný (obraz, myšlenka)
cataclysm
pohroma / zkáza
charm
talisman / půvab / šarm / okouzlit
paddle
pádlo / pádlovat
pendant
přívěsek
offense
přestupek