1
Ready to learn
Számlaosztályok
2
Ready to learn
1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
3
Ready to learn
2. KÉSZLETEK
4
Ready to learn
3. KÖVETELÉSEK, PÉNZESZKÖZÖK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁ
5
Ready to learn
4. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
6
Ready to learn
5. KÖLTSÉGNEMEK
7
Ready to learn
6. KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
8
Ready to learn
7. TEVÉKENYSÉGEK (KÖLTSÉGVISELŐK) KÖLTSÉGEI
9
Ready to learn
8. RÁFORDÍTÁSOK
10
Ready to learn
9. BEVÉTELEK
11
Ready to learn
11. Immateriális javak
12
Ready to learn
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
13
Ready to learn
13. Műszaki berendezések, gépek járművek
14
Ready to learn
14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
15
Ready to learn
15. Tenyészállatok
16
Ready to learn
16. Beruházások, felújítások
17
Ready to learn
17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések (ré
18
Ready to learn
18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
19
Ready to learn
19. Tartósan adott kölcsönök
20
Ready to learn
21-22. Anyagok
21
Ready to learn
23. Befejezetlen termelés és félkész termékek
22
Ready to learn
24. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
23
Ready to learn
25. Késztermékek
24
Ready to learn
26. Kereskedelmi áruk
25
Ready to learn
27. Közvetített szolgáltatások
26
Ready to learn
28. Betétdíjas göngyölegek
27
Ready to learn
31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
28
Ready to learn
32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
29
Ready to learn
33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő
30
Ready to learn
34. Váltókövetelések
31
Ready to learn
35. Adott előlegek
32
Ready to learn
36. Egyéb követelések
33
Ready to learn
37. Értékpapírok
34
Ready to learn
38. Pénzeszközök
35
Ready to learn
39. Aktív időbeli elhatárolások
36
Ready to learn
41. Saját tőke
37
Ready to learn
42. Céltartalékok
38
Ready to learn
43. Hátrasorolt kötelezettségek
39
Ready to learn
44. Hosszú lejáratú kötelezettségek
40
Ready to learn
45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek
41
Ready to learn
48. Passzív időbeli elhatárolások
42
Ready to learn
49. Évi mérlegszámlák
43
Ready to learn
51. Anyagköltség
44
Ready to learn
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
45
Ready to learn
53. Egyéb szolgáltatások költségei
46
Ready to learn
54. Bérköltség
47
Ready to learn
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések
48
Ready to learn
56. Bérjárulékok
49
Ready to learn
57. Értékcsökkenési leírás
50
Ready to learn
58. Aktivált saját teljesítmények értéke
51
Ready to learn
59. Költségnem átvezetési számla / ellenszámla
52
Ready to learn
68. Elkülönített egyéb általános költségek
53
Ready to learn
69. Költséghelyek költségeinek átvezetése
54
Ready to learn
79. Tevékenységek költségeinek elszámolása /átveze
55
Ready to learn
81. Anyagjellegű ráfordítások (ö)
56
Ready to learn
82. Személyi jellegű ráfordítások (ö)
57
Ready to learn
83. Értékcsökkenési leírás (ö)
58
Ready to learn
81-82. Belföldi értékesítés közvetlen költségei (f
59
Ready to learn
83-84. Export értékesítés közvetlen költségei (f)
60
Ready to learn
85. Értékesítés közvetett költségei (f)
61
Ready to learn
86. Egyéb ráfordítások
62
Ready to learn
87. Pénzügyi műveletek ráfordításai
63
Ready to learn
88. Rendkívüli ráfordítások
64
Ready to learn
89. Nyereséget terhelő adók
65
Ready to learn
96. Egyéb bevételek
66
Ready to learn
97. Pénzügyi műveletek bevételei
67
Ready to learn
98. Rendkívüli bevételek